Nieuwe biologische regelgeving: update maart 2020

Op 23 en 31 maart 2020 werd er een volgende stap genomen in de ontwikkeling van de nieuwe biologische regelgeving door de Europese Commissie. Er werden 2 nieuwe verordeningen gepubliceerd, waarin een aantal van de productievoorschriften zijn vastgelegd. Helaas zijn echter nog niet alle productievoorschriften vastgesteld. Deze nieuwe verordeningen zijn aanvullend aan de verordening 2018/848, gepubliceerd op 14 juni 2018. Het is duidelijk dat de vaststelling en publicatie van de nieuwe biologische regelgeving vertraging oploopt, en het is dan ook logisch dat er momenteel druk gelobbyt wordt om de ingangsdatum van de nieuwe regelgeving uit te stellen tot 1 januari 2022.

Verordening 2020/427 & 2020/464

In verordening 2020/427 staan een aantal wijzigingen op bijlage II van verordening 2018/848 waarin de productievoorschriften zijn vastgelegd. Dit gaat om voorschriften voor productie van kiemzaden, imkerij en aquacultuurproductie, geen wereldschokkende zaken.

In verordening 2020/464 worden een aantal uitvoeringsbepalingen voor verordening 2018/848 vastgesteld. Hierin staan een aantal wijzigingen die interessanter zijn, zoals andere voorwaarden voor de mogelijkheid om de omschakelingsperiode voor een perceel te verkorten. Dit zal per 1 januari 2021 mogelijk zijn op basis van een risicobeoordeling door Skal, perceelskaarten, gegevens voorgaande teelten, fysieke inspectie en laboratoriumonderzoek. In de praktijk verwacht ik dat dit niet snel zal leiden tot een verkorting van de omschakelingsperiode, tenzij er een zeer goede onderbouwing aan de aanvraag ten grondslag ligt. Het blijft daarnaast mogelijk om verkorting van de omschakelingsperiode aan te vragen op basis van een subsidieprogramma dat onder verordening 2013/1305 valt, zoals de SNL subsidie.

Een andere interessante wijziging is dat minimaal 50% van de oppervlakte van de uitloop van varkens dicht moet zijn. Hiervoor wordt een overgangsperiode voor bestaande bedrijven van maar liefst 8 jaar gegeven, dus uiterlijk 1 januari 2029 moet hieraan worden voldaan. Uit ervaring weet ik dat varkensbedrijven met uitlopen met een volledige dichte vloer, regelmatig last hebben van wateroverlast in de uitloop. Dit is de reden waarom vaak wordt gekozen voor een roostervloer in de uitloop. Dit wordt voor sommige bedrijven dus nog wel een uitdaging.

Grootste wijzigingen voor biologisch pluimvee

De grootste wijzigingen zijn in de regelgeving voor de biologische pluimveesector te vinden. Zoals al bekend mag de veranda niet meer worden meegeteld als binnenruimte waardoor de bezetting moet worden aangepast. De commissie heeft hiervoor nu een overgangsperiode van 3 jaar vastgesteld. Voor de maximale bezetting van ouderdieren en jonge hennen en leghanen worden voor het eerst eisen vastgesteld. Daarnaast is een maximaal aantal etages vastgesteld en moet een stal een efficiƫnt mestverwijderingssysteem hebben. Voor deze eisen is een overgangsperiode van 8 jaar vastgesteld.

Daarnaast zijn er eisen voor de lengte van de zitstokken en oppervlakte van verhoogde zitniveaus voor mestpluimvee (kapoenen en poulardes) toegevoegd. De lengte van de luiken tussen de veranda en het binnendeel van de pluimveestal moet minimaal 2 meter per 100 vierkante meter stal zijn. Hiervoor is een overgangsperiode van 3 jaar vastgesteld.

Voor de uitloop van pluimvee zijn voor het eerst eisen vastgesteld met betrekking tot de begroeiing: de begroeiing moet gevarieerd zijn en voldoende schuilvoorzieningen of beschutting bieden. De grens van de openluchtruimte mag niet verder dan 150 meter van de dichtstbij gelegen opening van de pluimveestal liggen. Het is echter mogelijk om dit uit te breiden tot 350 meter wanneer er voldoende beschutting in de uitloop is, er moeten dan tenminste 4 beschutte plekken per hectare zijn. Waar die beschutte plekken aan moeten voldoen is vervolgens niet gespecificeerd.

De grootste uitdagingen zijn dus voor de biologische pluimveesector, maar gelukkig is voor de meeste nieuwe vereisten een overgangsperiode vastgesteld.

Dit najaar start ik een online cursus over de biologische regelgeving. Zijn er nu al vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op!

One Reply to “Nieuwe biologische regelgeving: update maart 2020”

Comments are closed.