Minimaal 95% van een product moet biologisch zijn – goed of fout?

Je hoort wel eens iemand zeggen dat een product minimaal 95% biologisch moet zijn en dat het moeilijk is om daaraan te voldoen, omdat er niet voldoende biologische ingrediënten beschikbaar zijn. Dit suggereert dat je wanneer je een biologisch product hebt, hier maximaal 5% van hetzelfde product maar dan gangbaar doorheen mag mengen.

Dat is echter niet wat in de regelgeving staat, deze bepaling is namelijk alleen van toepassing op verwerkte producten (zie artikel 23 lid 4). Een samengesteld product moet voor minimaal 95% van het gewicht uit biologische ingrediënten van agrarische oorsprong bestaan. Wanneer een product hieraan niet voldoet, dan wordt het een ‘gangbaar product bereid met biologische ingrediënten’. Er mag dan alleen naar biologisch worden gerefereerd in de lijst van ingrediënten.

Hoe kom je dan aan minimaal 95% biologisch?

Water en zout worden niet meegenomen in de minimaal 95% biologisch, aangezien dit geen producten van agrarische herkomst zijn (artikel 27 lid 1e). En zo kan het dat een product waarvan het belangrijkste ingredient zout is, (zie foto), toch biologisch kan worden gecertificeerd.
Of levensmiddelenadditieven moeten worden meegerekend als agrarisch product, is te vinden in bijlage VIII van verordening 889/2008, dit zijn namelijk de stoffen met een * achter het codenummer.

En hoe zit het met de gangbare ingrediënten?

Wat betreft de gangbare ingrediënten: een lijst met toegestane gangbare ingrediënten is te vinden in bijlage IX van verordening 889/2008. Het is ook mogelijk om een (tijdelijke) ontheffing aan te vragen bij de RVO via DRbio-import@rvo.nl voor het gebruik van een gangbaar ingrediënt (artikel 29 van verordening 889/2008).  

Een biologisch ingrediënt mag niet samen met hetzelfde ingrediënt maar dan gangbaar in een product worden gebruikt. Voor ‘bereid met’ producten gelden dezelfde voorwaarden als voor biologische producten. Het is dan ook niet toegestaan om een product te produceren dat voor 50% uit biologische tarwe bestaat en voor 25% uit gangbare tarwe. Een product met 50% biologische tarwe en 25% gangbare haver is wel toegestaan.

Uiteraard is het wel toegestaan om een biologisch ingrediënt te gebruiken en dit niet op de verpakking te vermelden, dan vervallen bovenstaande regels, aangezien het dan een volledig ‘gangbaar’  product is.

Kom je er niet uit? Neem gerust contact op!