Makkelijk

Begin vorig jaar was ik in dezelfde week bij twee bijeenkomsten die, hoewel het onderwerp zeer verschillend was, toch ook een overeenkomst hadden. De eerste bijeenkomst was een ouderavond op de school van mijn dochter om ouders te informeren over de aanstaande fusie met een andere school. Tijdens deze ouderavond werd door de schoolleiding gesuggereerd dat het op de nieuwe school beleid zou kunnen worden om tijdens de pauze water te drinken in plaats van sap of limonade. De reacties uit de zaal verrasten me: ouders vonden het een aantasting van hun eigen vrije keuze als de school dit zou gaan voorschrijven. Het verbaast me dat het als ‘normaal’ wordt gezien om pakjes drinken mee te geven naar school, het is geen gezond drinken door de hoeveelheid suiker die erin zit en de pakjes creëren onnodig afval. Het is niet zo dat mijn dochters geen sap of snoep krijgen, maar op een gewone schooldag vind ik dat niet nodig.
Is het zo dat we denken dat het normaal is om pakjes sap mee naar school te geven omdat deze nou eenmaal in ruime mate en dichtbij verkrijgbaar zijn? Of omdat (bijna) iedereen het doet? Of is het gewoon makkelijk, zodat onze kinderen er niet om zeuren?

De tweede bijeenkomst was de presentatie van het rapport van Jelmer Buijs en Margriet Mantingh over residuen van bestrijdingsmiddelen op landbouwbedrijven. De presentatie vond plaats in het Provinciehuis van Gelderland in Arnhem. De resultaten van hun onderzoek zijn duidelijk: residuen van bestrijdingsmiddelen worden, weliswaar in lage concentraties, teruggevonden in voer, mest en grond op landbouwbedrijven in Gelderland. De veelheid van gevonden residuen is verbazingwekkend, simpelweg omdat we niet goed weten hoe deze residuen zich gedragen in het milieu en daardoor persistenter kunnen zijn dan gedacht. Het onderzoek bracht een groot manco naar voren: er is nauwelijks onderzoek gedaan naar het effect van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de biodiversiteit, simpelweg omdat het ‘te moeilijk is’. Daarnaast is nauwelijks bekend hoe combinaties van verschillende middelen zich gedragen in het milieu. De resultaten zijn duidelijk, alhoewel de link met de afname van het aantal insecten en  weidevogels niet kan worden gemaakt. De sector moet aan de slag, het gebruik van middelen moet kritisch bekeken worden. De reacties uit de zaal van boeren verbaasden mij echter. Het werd duidelijk dat het als ‘normaal’ wordt gezien om bestrijdingsmiddelen te gebruiken tegen ongewenste planten, ziekten en plagen. Het is abnormaal om deze met andere methoden dan chemie te bestrijden. Er wordt niet over nagedacht, er wordt gelijk gegrepen naar een makkelijk voorhanden oplossing, namelijk het gebruik van chemische middelen.

Het lijkt erop dat de mens graag voor de makkelijke weg kiest. Of wordt deze weg voor ons bepaald door grote bedrijven en slimme marketing? Verliezen we hierdoor ons eigen vermogen tot kritisch nadenken?