Goedkeuring van inputs in de biologische landbouw

Zowel in de huidige als in de nieuwe biologische verordeningen is een lijst met toegestane meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en reinigingsmiddelen, oftewel inputs, opgenomen. Dit zijn echter behoorlijk summiere lijsten, waarop alleen werkzame stoffen vermeld staan. Het is hierdoor onduidelijk of een samengestelde meststof of gewasbeschermingsmiddel mag worden gebruikt in de biologische landbouw. De Fipronilcrisis heeft ons geleerd dat het belangrijk is om de complete samenstelling van een product te kennen en te laten toetsen voordat het wordt gebruikt in de landbouw. Op welke manier kan een input zoals een meststof of gewasbeschermingsmiddel worden goedgekeurd voor gebruik in de biologische landbouw?

Nieuwe verordening EU 2018/848

Nieuw is dat in de toekomstige biologische verordening 2018/848, in artikel 9 lid 3 wordt vermeld dat beschermstoffen, synergisten en formuleringshulpstoffen die een bestanddeel van gewasbeschermingsmiddelen zijn, zijn toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw mits deze zijn toegestaan op grond van verordening 1107/2009. Ook toevoegingsmiddelen die met (toegestane) gewasbeschermingsmiddelen moeten worden gemengd zijn in deze verordening toegestaan. Dit voorkomt discussie over de veelgebruikte synergist piperonyl-butoxide, onder verordening 2018/848 is deze stof toegestaan in de biologische landbouw.

Een andere interessante wijziging in verordening 2018/848, artikel 31, is dat op toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, bodemverbeteraars en nutriënten mag worden vermeld dat deze mogen worden gebruikt in de biologische landbouw.

Maar de nieuwe verordening wordt naar verwachting pas per 1 januari 2022 ingevoerd. In de tussentijd gaan de EU lidstaten in de praktijk verschillend om met de goedkeuring van inputs voor de biologische landbouw. In de Europese biologische verordeningen worden dan ook geen eisen gesteld aan het toetsen van deze inputs, en er wordt ook niet gespecificeerd hoe dit moet worden gedaan.

Nationale inputlijsten

In totaal 6 landen hebben nationale lijsten van toegestane inputs opgesteld. Het gaat om Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Nederland, Kroatië en Italië. Ook Demeter heeft zijn eigen lijst van inputs, toegestaan in de biologisch-dynamische landbouw.
De beoordeling van de inputs wordt uitgevoerd door Fibl, een onderzoeksinstituut voor biologische landbouw, op basis van de EU biologische verordeningen en relevante nationale wetgeving. Dit betekend dat wanneer een middel is goedgekeurd in bijvoorbeeld Duitsland, dat niet betekend dat het middel ook in Nederland mag worden gebruikt, omdat nationale wetgeving ook wordt meegenomen in de beoordeling.

EU inputlist

Fibl heeft daarnaast ook de EU input list gecreëerd. Dit is een website waarop de middelen die door de individuele landen zijn goedgekeurd te vinden zijn, inclusief het land waar deze middelen gebruikt mogen worden. Het is dus niet zo dat op deze lijst middelen staan die in de hele EU gebruikt mogen worden.

Private certificeringsprogramma’s

De landen die geen nationale input lijst hebben, hebben verschillende manieren om inputs te beoordelen. Een mogelijkheid is dat controleorganen eigen private certificeringsprogramma’s hebben opgesteld voor de goedkeuring en certificering van inputs in de biologische landbouw. Dit geldt o.a. voor Control Union Certifications, Ecocert, Soil Association (UK), Ceres, OF&G (UK).

Helaas is het wel zo dat niet elk land of elk controleorgaan deze certificaten accepteert. Daarnaast zijn deze controleorganen veelal actief in verschillende landen. Het is dus belangrijk om na te gaan in welke landen/door welke organisaties deze certificaten worden geaccepteerd, voordat wordt besloten om hiervan gebruik te maken.

Eigen beoordeling

Dan zijn er nog landen die een eigen beoordelingsprocedure hebben voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Helaas is niet openbaar op welke manier en op basis van welke criteria deze beoordeling wordt uitgevoerd. Ook is er bij deze landen veelal geen publieke lijst beschikbaar van toegestane inputs.

En nu?

Voor boeren geldt altijd: check vooraf of het middel wat je wilt gebruiken is toegestaan, dit voorkomt een hoop gedoe achteraf.

Voor producenten van inputs die interesse hebben in de biologische markt blijft het een zoekplaatje, afhankelijk van het land waar het middel verkocht zal worden.
Neem gerust contact met mij op om hierover verder te praten.