Home

Welkom op de website van Doornebosch Advies. Ik ben beschikbaar als freelance adviseur biologische landbouw en certificeringen. Op deze website staat meer over mijn expertise en aanbod.

Interesse om een keer kennis te maken of verder te praten over de mogelijkheden? Stuur gerust een bericht om een afspraak te maken.

Expertise

Mijn naam is Berdi Doornebosch. Ik ben opgegroeid op een kleine schapenhouderij in Overijssel, waardoor ik goed weet wat de uitdagingen, maar ook de mooie kanten van het boerenbestaan zijn. Ik heb tuin & akkerbouw met als afstudeerrichting tropische landbouw gestudeerd bij Hogeschool Larenstein in Deventer. Daarna heb ik een dubbel MSc programma gevolgd bij de Universiteit van Kopenhagen in Denemarken en SupAgro Montpellier in Frankrijk gericht op ‘Agricultural development’ onder het Agris Mundus (www.agrismundus.eu) programma. Tijdens mijn studies heb ik veel gereisd en aan verschillende onderwerpen gewerkt, zoals permacultuur en agroforestry.

Mijn werkervaring bestaat uit functies bij certificerende instanties zoals Control Union Certifications en Skal Biocontrole in Zwolle en ervaring als consultant duurzame landbouw bij communicatie- en adviesbureau Schuttelaar & Partners in Wageningen.

Als consultant bij Schuttelaar & Partners heb ik gewerkt aan een aantal zeer verschillende projecten zoals het opzetten van een certificeringsprogramma en opleiding voor schaapherders, het uitvoeren van onderzoeken naar de duurzaamheid van verschillende sectoren en het ontwikkelen van ‘sustainable sourcing’ programma’s.

Bij Skal heb ik 4 jaar gewerkt als specialist toezicht & ontwikkeling, waarbij ik vragen en taken die buiten het normale toezichtsproces vallen, afhandelde. Dit gaat bijvoorbeeld om het onderzoeken van de herkomst van residuen in biologische producten, het decertificeren van percelen of bedrijven naar aanleiding van kritieke afwijkingen, onderzoek naar fraude en het ontwikkelen van nieuwe toezichtsmethodieken.

In 2016 heb ik de ISO 9001 Lead Auditor Training gevolgd en afgerond.

Aanbod

Advies biologische landbouw & regelgeving

Door mijn ervaring bij Skal en Control Union Certifications heb ik een goede kennis van de biologische regelgeving en ken ik de werkwijze van met name Skal door en door. Ik ondersteun u en uw bedrijf door het geven van advies op het gebied van biologische landbouw.

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Europese biologische regelgeving 2018/848, 2020/427 en 2020/464 in werking. Deze nieuwe regelgeving verschilt op een aantal cruciale punten sterk van de huidige regelgeving. Het is voor ondernemers en organisaties actief in de biologische sector dan ook van belang om tijdig te starten met de voorbereidingen om te kunnen voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

Ik ondersteun u hierbij door het geven van voorlichtingscursussen over de nieuwe regelgeving, specifiek van toepassing voor uw organisatie. Deze cursus is ook zeer geschikt voor toeleverende bedrijven met buitendienstmedewerkers die biologische bedrijven bezoeken en adviseren.
Daarnaast geef ik advies over hoe u ervoor zorgt dat uw (landbouw)bedrijf voldoet aan de nieuwe en huidige regelgeving zodat uw bedrijf goed is voorbereid op de Skal inspectie. Dit kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van een pre-audit of het geven van advies op specifieke punten zodat de Skal certificering behaald kan worden. Uiteraard is het ook mogelijk om deze diensten uit te voeren voor meerdere (landbouw)bedrijven tegelijk, die bijvoorbeeld in dezelfde sector actief zijn.
Ik kan u ondersteunen bij de voorbereiding op de audit door Skal en het opstellen van een planning voor de omschakeling van uw bedrijf.

Ik treed ook op als onafhankelijk deskundige op het gebied van biologische landbouw, bijvoorbeeld om te bepalen of een bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor een subsidieaanvraag.

Ik heb regelmatig contact met mijn oud-collega’s bij Skal Biocontrole en ben dan ook goed op de hoogte van eventuele wijzigingen in werkwijze en regelgeving.

Neem gerust vrijblijvend contact op!

Vergelijking duurzaamheidscriteria

Boeren en telers krijgen te maken met verschillende eisen vanuit zowel wetgeving als certificeringsprogramma’s. Wat het effect van deze eisen in de praktijk is, is afhankelijk van het toezicht en de controle hierop. Wanneer er moet worden voldaan aan verschillende eisen vanuit regelgeving en certificering, is het goed om te inventariseren welke eisen er zijn en wat nog ontbreekt. Op deze manier wordt een soort status van de sector opgemaakt. Wat op papier klinkt als een sterke eis, kan geheel teniet worden gedaan door ontbrekende of falende controle. 
Ik help met het vergelijken van eisen vanuit wetgeving en certificering en het beoordelen of de controle hierop goed ingericht is. Door mijn internationale netwerk is het ook mogelijk om deze opdracht voor wetgeving of certificeringen in andere landen uit te voeren.

Opstellen nieuwe standaarden/positionering nieuw keurmerk

Momenteel zijn er veel verschillende keurmerken en standaarden, waardoor de concurrentie groot is. Onderscheidend vermogen en goed nadenken over doel, inzet en doelgroep van de standaard is belangrijk. Met name het overtuigen van de partij die zich moet aansluiten bij het keurmerk is vaak een uitdaging. Het is dan belangrijk om de noodzaak van de standaard helder te hebben en het simpel en praktisch te maken voor aangesloten partijen.

Door mijn ervaring met verschillende keurmerken heb ik een goede kennis van de belangrijkste standaarden op het gebied van duurzame landbouw. Ik help met het uitvoeren van een onderzoek naar vergelijkbare standaarden, help met het opstellen van standaarden, geef advies over het aansluiten bij bestaande overkoepelende standaarden zoals Global GAP en geef advies over de positionering van het keurmerk.

Sustainable sourcing

Als adviseur duurzame landbouw bij Schuttelaar & Partners heb ik een aantal internationale projecten op het gebied van ‘sustainable sourcing’ van grondstoffen gedaan. Het inkopen van duurzaam geproduceerde grondstoffen is zowel voor de toekomstige beschikbaarheid van deze ingredienten belangrijk, maar is ook zeker belangrijk voor de positionering van een levensmiddel. Consumenten worden steeds kritischer op de herkomst van hun voedsel. Bedrijven en organisaties die kunnen laten zien dat zij hier serieus mee bezig zijn kunnen zich met een goede ‘sustainable sourcing’ strategie als koploper in de markt zetten.
Ik help u met het bepalen van standaarden, het instellen van controlemechanismen en de praktische implementatie.